سورتر طولی

سورتر طولی ، سیب زمینی سرخ شده را بر اساس طول از پیش تعیین شده در یک ، دو یا سه لایه مرتب میکند.

دستگاه سورتر با صفحه غربال قابل تعویض ارئه می شود که دقت مرتب سازی را تعیین می کند.

صفحه های غربال در هنگام تولید هم قابلیت تعویض دارند. با استفاده از ارتعاش قابل تنظیم ، موتورهای ویبره عملیات انتقال و سورت را به صورت یکپارچه و مداوم انجام می دهند.

مورد استفاده در