مخازن

از مخازن برای ذخیره مایعاتی نظیر آب، روغن، الکل، اسیدها و ... استفاده می شود. ذخیره این مواد در مخازن در صنعت برای مقاصد متعددی از انجام می گردد. مخازن در صنایع از نظر جنس به دسته های پلی اتیلن، آهن، گالوانیزه و استیل تقسیم بندی می شود که هر کدام متناسب با نوع موادی که درون آنها قرار می گیرد و کاربردی که دارند مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین مخزن ها متناسب با نوع کاربردشان به انواع مخزن تک جداره، چند جداره، میکسردار و کویل دار تقسیم می شوند.

مورد استفاده در