مبدل حرارتی

کار اصلی مبدل های حرارتی انتقال حرارت به صورت غیر مستقیم از یک سیال به سیال دیگر است. مزیت این نوع انتقال حرارت، تثبیت و کنترل دقیق دمای سیال می باشد. در خطوط تولیدی نظیر خط تولید و فرآوری فرنچ فرایز، چیپس سیب زمینی و ... که در آنها فرایر وجود دارد جهت داغ نمودن روغن خوراکی که دارای حساسیت بالا بوده و برای سرخ کردن محصول ثابت بودن دمای روغن بسیار اهمیت دارد مبدل حرارتی نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید. استفاده از مبدل حرارتی علاوه بر تثبیت دمای روغن خوراکی برای تضمین کیفیت محصول نهایی از نزدیک شدن دمای روغن خوراکی به دمای نقطه دود و بالا رفتن پروکسید آن جلوگیری نموده و ماندگاری آن را افزایش می دهد. این شرکت انواع مبدل حرارتی را با توان های حرارتی مختلف برای مشتریان خود را طراحی می نماید.

مورد استفاده در