سیستم SAPP

سیب زمینی بسته به نوع و منشا آن ،آهن بیشتر یا کمتری دارد. اکسیداسیون این آهن باعث تغییر رنگ خاکستری نامطلوب می گردد. با افزودن فسفات بدون ضرر به آبی که در آن محصول برای مدت کوتاهی گرم میشود، این اکسیداسیون متوقف شده و سیب زمینی رنگ دلخواه خود را حفظ میکند. این دوز را میتوان با دکستروز ( قند ) ترکیب کرد که باعث ایجاد رنگ قهوه ای جذاب در هنگام سرخ کردن می شود.

مورد استفاده در