برس زن

دستگاه برس خشک پس از فرآیند لایه برداری با بخار ، پوست را ازبین میبرد. برس های چرخان باعث میشوند سیب زمینی پوست کنده صاف بماند، در حالی که بقایای پوست از آن جدا میشود. فناوری ما عملکرد بدون لرزش ، ضد سایش و بدون عیب را تضمین میکند، همچنین به لطف سیستم دنده محرک ثابت شده، تمیز کردن آسان است و فواصل تعمیر و نگه داری به ندرت پیش می آید.

مورد استفاده در