کانوایر قاشقی

محصولات با جریان آزاد را در شرایط خشک یا مرطوب،بالا ببرید ،پایین بیاورید یا به صورت افقی انتقال دهید. به دلیل طراحی منحصر به فرد قاشق های نوار ،مشکل گیرکردن یا نچرخیدن کامل قاشق هنگام تخلیه کاملا برطرف شده است.

از بین انواع مختلف بدنه C ، Z یا افقی یکی را انتخاب کنید که میتوانند در هر نقطه از مسیر افقی تخلیه شوند.نوار متشکل از قسمت های قابل تعویض میباشد که اضافه کردن ،کم کردن و یا تغییر مکان تخلیه یا بارگیری به راحتی قابل تغییر میباشد.

موارد استفاده از کانوایر قاشقی:

انتقال انواع مختلف اسنکها،دانه های تخمه ،چیپس ،آجیل و… با قاشق های فلزی قابل رویت موجود میباشد

مورد استفاده در