پوست گیر سایشی

دستگاه پوست گیر سایشی بهترین دستگاه برای پوست گیری سیب زمینی است. به وسیله این پوست گیر جمع و جور ، کنترل پوست کندن عالی و عملکرد بالای سیب زمینی را دریافت کنید. از دو دستگاه پوست گیری پشت سر هم برای تحویل سیب زمینی پوست کنده صیقلی استفاده کنید تا نیازهای تمیز کردن سرخ کن ( فرایر ) خود را کاهش دهید.

در مقایسه با پوست گیر های مداوم ، به کنترل لایه برداری بیشتری دست یابید زیرا این محصول در داخل یک محفظه لایه برداری محبوس شده است و با جهش از روی غلتک های ساینده از لایه برداری فرار نمیکنند. اندازه دسته و زمان ماندگاری در داخل دستگاه قابل تنظیم است که کیفیت لایه برداری را تضمین میکند

مورد استفاده در