پوست گیر سیب زمینی

پوست گیری سیب زمینی در این پوست گیر توسط سمباده های موجود در بدنه و دیسک این دستگاه انجام می گردد. حرکت چرخشی سیب زمینی که توسط گردش دیسک ایجاد می شود سبب برخورد سیب زمینی ها به سمباده شده و نتیجه این برخورد سایش و کنده شدن پوست سیب زمینی می باشد. با توجه به یکسان بودن زبری سمباده و همچنین ضخامت متفاوت پوست سیب زمینی ها به دلیل نژادهای مختلف و نحوه نگهداری آنها در انبار، برای پوست گیری بهینه مدت زمان پوست گیری را متناسب با ضخامت پوست سیب زمینی می توان تنظیم نمود. طراحان این شرکت با استفاده از دیسک ریخته گری شده توسط آلومینیوم همراه با شکل ناهمواری خاص بر روی آن جهت حرکت و چرخش بهتر سیب زمینی ها عمل پوست گیری را بسیار بهبود بخشیده و دستگاهی با راندمان بالا برای مشتریان ارائه نموده است.

مورد استفاده در